Ο νομικός ιστότοπος με την επωνυμία Intra-Legem.gr λειτουργεί ως ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, που απαρτίζεται τόσο από συνεδραζόμενους όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες, Δικηγόρους εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους, Οικονομολόγους, Λογιστές και Συμβολαιογράφους, ειδικούς πραγματογνώμονες σε κάθε επαγγελματικό κλάδο, όπως τον Τραπεζικό, τον Λογιστικό, τον Ιατρικό, τον Αυτοκινητιστικό κ.λ.π Σε αρκετά νομικά ζητήματα, έχουμε την συνδρομή από ειδικούς συνεργάτες, καθηγητές Πανεπιστημίων της χώρας. Το γραφείο μας, διαθέτει, πλούσια ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τόσο έντυπη όσο και ηλεκτρονική, που ενημερώνεται διαρκώς και εγκαίρως, ώστε κάθε συνεργάτης Δικηγόρος να είναι συνεχώς ενήμερος για τις αλλαγές της νομοθεσίας. Επίσης στις Υπηρεσίες μας, εντάσσεται και η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μαθημάτων των Νομικών σχολών της χώρας, τόσο με την επεξήγηση θεμελιωδών νομικών εννοιών και την λειτουργία αυτών, όσο και με την ανάπτυξη και επίλυση πρακτικών θεμάτων. Η περιήγηση στο site μας, θα σας διευκολύνει να πάρετε μια εικόνα των Υπηρεσιών μας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.