Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ αρχίζει με την άσκηση της ποινικής δίωξης [27παρ. 1] από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών [ή Εφετών στη περίπτωση του 28 παρ. 1] και στα πταίσματα από τον δημόσιο κατήγορο ή τον πταισματοδίκη [27 παρ.2]. Ο Εισαγγελέας μόλις λάβει γνώση, ότι τελέστηκε ένα αυτόφωρο έγκλημα [242-418] ή από μια [γραπτή ή προφορική] έγκληση, αίτηση [41] αναφορά [40], μήνυση [42] είδηση[37] ότι ‘’έγινε μια αξιόποινη πράξη [37] είναι υποχρεωμένος να διατάξει προκαταρκτική εξέταση ( 30 παρ. 1) και να ασκήσει [ κινήσει] την ποινική δίωξη, ή να κινήσει απευθείας ποινική δίωξη. [αρχή νομιμότητας – εξαίρεση άρθρα 30 παρ. 1, 44,45 αρχή σκοπιμότητας ] και ασκεί [κινεί] ποινική δίωξη [43]. Η άσκηση της ποινικής δίωξης γίνεται με παραγγελία για ανάκριση ή με ‘’απευθείας ‘’ κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο [43] όπου τούτο προβλέπεται, ή διαβιβάζοντας την δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετεών, ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής του άρθρου 409. Η απαευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο επιτρέπεται στις περιπτώσεις που η προανάκριση δεν είναι αναγκαία [ και παραλείπεται] δηλ. στα πταίσματα ,στα πλημμελήματα αν έγινε προκαταρτική εξέταση και σε εκείνα που δικάζονται με την αυτόφωρη διαδικασία [417]-[244] – Η προανάκριση [245παρ. 1], προβλέπεται μόνο στην περίπτωση μόνο του άρθρου 323 εδ. γ σε συνδυασμό με αρ. 43 παρ. 3. Όταν ο Εισαγγελέας , ασκήσει την ποινική δίωξη φεύγει απ’ τα χέρια του ,η υπόθεση και αρμόδια πια να αποφασίσουν είναι τα δικαστικά συμβούλια ή τα δικαστήρια. Για να μην ασχολούνται λοιπόν με αβάσιμες ή ‘’προφανώς ψευδείς’’ κατηγορίες οι δικαστικές αρχές ο νόμος επιτάσσει πριν ασκήσει την ποινική δίωξη ο Εισαγγελέας , να εξετάσει το βάσιμο της κατηγορίας. Για αυτό και έχει το δικαίωμα πριν ασκήσει την δίωξη να ενεργήσει ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (243-244)ο ίδιος ή δια των γενικών [31] και ειδικών [31] ανακριτικών υπαλλήλων. Το αυτό δικαίωμα έχει και ο Εισαγγελέας Εφετών [υπέρτατη διεύθυνση ανάκρισης ] το οποίο ασκεί ο ίδιος ή με ένα αντιεισαγγελέα και ο Εισαγγελέας του Α.Π.